Aasta 2022

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija


 
::
Elva reoveekogumisala vee- ja kanalisatsiooniehitiste projekteerimis-ehitustööd
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
AS Eesti Raudtee Lõuna piirkonna km 483,235 truubi remont
   
OÜ Nordpont
 
::
Punga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Kingu, Vahe ja Lohu kinnistute vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd
   
AS Emajõe Veevärk

 

Aasta 2021

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija


 
::
Härjanurme kalakasvanduse rekonstrueerimine, 3. järjekord
   
Kalatalu Härjanurmes
 
::
Navi küla puurkaevpumpla laiendamise ehitustööd
   
OÜ Miridon
 
::
Kurepalu järveäärse piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Tartu vald Piirissaare Tooni küla veevarustus
   
Tartu Vallavalitsus


Aasta 2020


   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija


 
::
Kääpa küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Kõrveküla põhikooli juurdeehitus. Vee, kanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni ehitustööd
   
KRC Ehitus OÜ
 
::
Tabivere Aia tn ja Pargi tn piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise projekteerimis-ehitustööd
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Võnnu ja Tabivere aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimine. Ehituslik osa
   
OÜ Miridon
 
::
Helmeti paisu kalapääsu rajamisel tehtavad betoonitööd
   
OÜ Nordpont
 
::
Nõo aleviku uue puurkaevu ja veetöötluse rajamise projekteerimis-ehitustööd
   
OÜ Miridon
 
::
Lähte terviseradade veetrasside ehituse I etapp
   
Tartu Vallavalitsus
 
::
AS Eesti Raudtee raudteetruupide ümberehitus Põlvas, Verioral ja Pikkjärvel
   
OÜ Nordpont


Aasta 2019

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija


 
::
Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekteerimis-ehitustööd
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Vissi küla FOC mikrotorustiku ehitus
   
AS Empower
 
::
Vissi küla tänavavalgustuse ehitustööd
   
Nõo Vallavalitsus
 
::
Tilsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd
   
OÜ Vändra MP
 
::
Tabivere tööstusala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
   
Tartu Vallavalitsus
 
::
Elva Spordihoone vee, kanalisatsiooni ja sademevee välistorustike ehitus, teede ja platside väljakaeve, killustikalused
   
KRC Ehitus OÜ
 
::
Pinnase-, betooni- ja maastikukujundustööd Karja silla ümberehitusel
   
OÜ Nordpont
 
::
20 elamu ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemidega SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusmeetme raames
   
 
::
Kääpa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd (üleminev)
   
AS Emajõe Veevärk


Aasta 2018

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija


 
::
Tõrva linna Riiska piirkonna veemajandusprojekt
   
Tõrva Veejõud OÜ
 
::
Vissi reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekteerimis-ehitustööd (üleminev)
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Tilsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd (üleminev)
   
OÜ Vändra MP
 
::
Himmaste silla ümberehitus
   
OÜ Tavt
 
::
Sooru silla ümberehitus
   
OÜ Nordpont


Aasta 2017

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija


 
::
Aardla küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Saareääre elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja arendamine
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Krüüdneri mõisa pargisilla rekonstrueerimine
   
OÜ Nordpont
 
::
Saare silla ehitustööd
   
OÜ TAVT
 
::
Ojapere silla remont
   
OÜ Nordpont


Aasta 2016

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija


 
::
Haagemetsa tee arenduspiirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Nõo aleviku Veski tn ja Tuule tn vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Enics Eesti AS tootmishoone juurdeehitus Elvas, Valga mnt. 7a. Vee, kanalisatsiooni ja sademevee välistorustike ehitus
   
Embach Ehitus OÜ
 
::
Põhimaantee nr.2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 118,3 - 119,2 liiklusohutuse parandamine. Truubid, sademevee kanalisatsioon, drenaaž
   
GRK Infra AS
 
::
Kulbilohu viadukti remont. Lammutus-, betooni- ja pinnasetööd, tugiosade vahetus
   
GRK Infra AS
 
::
Hellenurme silla ümberehitus (avaehitus, alused, kindlustus- ja korrastustööd)
   
OÜ Nordpont
 
::
Lambahanna silla ümberehitus (avaehitus, katend, kindlustus- ja haljastustööd)
   
OÜ Nordpont
 
::
Abinõud Saesaare paisu ohutuse tagamiseks. 2. etapp. Ehitustööd
   
OÜ Nordpont
 
::
Õisu silla pinnase- ja sillaehitustööd
   
OÜ Nordpont
 
::
Elva linna Käo tee kergliiklustee truupide ning sademevee kanalisatsiooni ja drenaaži ehitustööd
   
OÜ RoadWest
 
::
Hellenurme küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamise töövõtt
   
OÜ PALU-TEENUS
 
::
Nõuni küla Kullipesa asumi kanalisatsioonitorustiku ehitamise/rekonstrueerimise töövõtt
   
OÜ PALU-TEENUS
 
::
Palupera küla joogivee- ja/või kanalisatsioonitorustiku ehitamise/rekonstrueerimise töövõtt
   
OÜ PALU-TEENUS
 
::
Valga raudteejaama ümbruse rekonstrueerimine. Kanalisatsioon
   
OÜ RoadWest
 
::
Elva linna raudteejaama esise väljaku vee- ja sademeveetorusiku ehitus
   
OÜ RoadWest


Aasta 2015

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija

 
::
Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus Ülenurme valla Soinaste küla Tõusu, Kaare, Talu ja Parkmetsa teel
   
AS Merko Infra
 
::
Meremäe küla reoveepuhasti ehitustööd Võrumaal
   
AS TERRAT
 
::
Riigimaantee nr. 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 156,2-159,4 Vapramäe-Elva lõigu rekonstrueerimine. Vissi jalakäijate tunneli, truupide ja sademeveetorustiku ehitus, kraavide kaevamine ja puhastamine
   
AS GRK Infra
 
::
Härjanurme kalakasvanduse forellitiikide rekonstrueerimine, karpkala talvitustiikide ehitamine ja rekonstrueerimine
   
Kalatalu Härjanurmes
 
::
Kiidjärve vesiveski paisu kalapääs. Lammutus- ja betoonitööd ning eriosade ehitustööd
   
OÜ Nordpont
 
::
Räägu veskijärve kalapääsu ehitustööd
   
OÜ TAVT
 
::
Sangaste silla ehitus. Betooni- ja kaldakindlustustööd
   
OÜ TAVT


Aasta 2014

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija

 
::
Tartu läänepoolse ümbersõidu I ehitusala raames teostatud Jänese kraavi rekonstrueerimistööd
   
AS GRK Infra
 
::
Põlva Olerexi tankla veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni välistorustike ehitustööd
   
OÜ Mapri
 
::
Riigimaantee nr. 68 Mõniste-Ape km 0,0-8,9. Truupide ja sademetorustiku ehitus, kaevetööd, Vaidva jõe kaldakindlustuse rajamine
   
AS TREV-2
 
::
Kasepää vallas asuva Kükita puurkaevpumpla rekonstrueerimine. Ehitustööd
   
OÜ Miridon
 
::
Lembitu silla ehitus. Mulla- ja betoonitööd, aluste ja torustike ehitus, kaldakindlustuse ja maastikukujundustööd
   
OÜ Nordpont
 
::
Riigimaantee nr. 21 Rakvere-Luige rekonstrueerimistööde raames tehtud Veski, Jätu ja Triigi sildade remonttööd
   
OÜ Nordpont


Aasta 2013

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija

 
::
Tartu, Meeksi ja Rõngu valla vee- ja kanali- satsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd
   
OÜ Miridon
 
::
Kureküla ja Konguta puurkaev-pumplate rekonstrueerimistööd
   
OÜ Miridon
 
::
Palamuse silla ümberehitus
   
AS Skanska
 
::
Sojamaa silla ümberehitus
   
AS Skanska
 
::
Nõo aleviku Tuuleveski elamupiirkonna veevarustus ja kanalisatsioon. Ehitustööde II etapp
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Nõmme silla ümberehitus
   
AS Skanska
 
::
Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Kolga-Jaanis ja Leiel Viljandimaal
   
OÜ Taskar
 
::
Leeviküla silla ümberehitus Põlvamaal
   
AS Kagu Teed
 
::
Atsiku silla ümberehitus Põlvamaal
   
AS Skanska EMV


Aasta 2012

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija

 
::
Elva linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapi V etapp. Tööd 30. ja 34. alal
   
OÜ Taskar
 
::
Ulvi ja Rõhu aleviku puurkaevpumpla rajamine koos seonduvate töödega
   
OÜ Miridon
 
::
Vee- ja kanalisatsioonitorustike ja kanalisatsioonipumplate ehitustööd Kose alevikus Võru vallasl
   
OÜ Taskar
 
::
Palupera valla Nõuni küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine
   
Palupera Vallavalitsus
 
::
Vastsemõisa silla ümberehitus
   
AS Skanska EMV


Aasta 2011

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija

 
::
Elva linna Mahlamäe linnaosa ning Vellavere tee ja Lohu tn piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööd
   
AS Skanska EMV
 
::
Viljandi prügila drenaaži- ja survekanalisatsiooni-torustike ehitus koos niisutus- ja drenaažipumplate paigaldamisega
   
AS Skanska EMV
 
::
Roostoja silla konstruktsioonide remont Ida-Virumaal
   
AS Skanska EMV
 
::
Tõrva linna Tartu tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööd
   
OÜ Tõrva Veejõud
 
::
Etsaste küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd
   
AS Emajõe Veevärk
 
::
Muuga ja Hutita silla remonditööd Võrumaal
   
AS Skanska EMV
 
::
Veetöötlushoonete ja reoveepuhastite ehitus Tänassilma ja Valma külas
   
AS Merko Infra
 
::
Elva linna vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistööd Kurelaane ja Metsalaane külas
   
AS Skanska EMV


Aasta 2010

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija

 
::
Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd
   
AS Skanska EMV
 
::
Kallaste linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd
   
AS Skanska EMV
 
::
Kallaste linna reoveepuhasti ehitus
   
AS Skanska EMV
 
::
Meeri küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine
   
AS Merko Infra
 
::
Pirgu silla remont
   
AS Skanska EMV
 
::
Pindi silla remondi mullatööd, sildeehitise betoonitööd ja maastikukujundustööd
   
AS Skanska EMV
 
::
Puurkaevpumplate teenindushoonete ehitustööd Tõraveres, Elvas, Otepääl, Puhjas, Meeril, Tamsal ja Etsastes
   
AS Merko Infra
 
::
Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste IV etapi ehitustööd
   
AS Skanska EMV


Aasta 2009

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija

 
::
Vasalemma kergliiklustee jalakäijate silla ehitustööd
   
OÜ Remet Ehituse
 
::
Rapla linna Kevade tn. terastorusilla ehitustööd
   
AS Skanska EMV
 
::
Pürksi asula reoveepuhasti rekonstrueerimine
   
AS Merko Ehitus
 
::
Läti silla ümberehitus koos pealesõitudega
   
AS Skanska EMV
 
::
Rapla Kivisilla restaureerimine
   
AS Skanska EMV
 
::
Rapla jalakäijate sildade ehitustööd
   
AS Skanska EMV
 
::
Nõo aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste 1. ja 5. ala ehitustööd
   
OÜ Profimaa
 
::
T43 Aovere-Kallaste-Omedu km 54,556 asuva Omedu silla rekonstrueerimine
   
AS Skanska EMV


Aasta 2008

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija

 
::
Käärdi kinnistu vee- ja kanalisatsiooni välis- torustikud
   
Eratellija
 
::
Rapla maakonnas asuva Valgu reoveepuhasti rekonstrueerimine
   
AS Merko Ehitus
 
::
Rapla maakonnas asuva Kivi-Vigala reoveepuhasti rekonstrueerimine
   
AS Merko Ehitus
 
::
Laatre, Pöksi, Paaslangi ja Virkoja sildade ümber- ehitus
   
AS Skanska EMV
 
::
Hellenurme asula reoveepuhasti rekonstru- eerimine
   
Palupera Vallavalitsus
 
::
Võlvi silla ümberehitus
   
AS Skanska EMV
 
::
Farm Plant Eesti AS Elva söödatehase sademevee- kanalisatsiooni rekonstrueerimine
   
AS TAVT
 
::
Hummuli valla Lumelinna veemagistraali rekonstrueerimine
   
Hummuli Vallavalitsus


Aasta 2007

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija

 
::
Elva raudteejaama vee-, kanalisatsiooni ja soojavarustuse välitorustike ehitus
   
AS EVIKO
 
::
Ülenurme valla Soinaste küla Tolga ja Jaani kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustike I järgu ehitustööd
   
Eratellija
 
::
Rõngu valla Valguta küla avariilise kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimine
   
Rõngu Vallavalitsus
 
::
Rõngu valla Teedla küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
   
Rõngu Vallavalitsus
 
::
Rannu valla Utukolga maaparandusühistu Utukolga maaparandussüsteemide uuendamine
   
Utukolga maaparandusühistu
 
::
Rõngu-Pikasilla mnt.-l asuva Purtsi silla ümberehitustööd
   
AS Skanska EMV
 
::
Rõngu-Otepää mnt.-l asuva suusatunneli ehitus
   
OÜ Vertes
 
::
Otepää valla Sihva küla reoveepuhasti ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine
   
AS Otepää Veevärk
 
::
Elva-Peedu jalakäijate tee rekonstrueerimine kergliiklusteeks
   
Elva Linnavalitsus


Aasta 2006

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija

 
::
Kvissentali elamurajooni II etapi vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööd
   
OÜ Trassid
 
::
Valga linna vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamise II etapi 3. piirkonna ehitustööd
   
AS Merko Ehitus
 
::
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi hüdromeetriajaamade ehitus- ja rekonstrueerimistööd sisseseade paigaldamiseks
   
Eesti Meteoroloogia ja Hüdromeetria Instituut
 
::
Viljandi järveäärse puhke- ja matkaraja ehitus
   
AS Hüdroehitus
 
::
Elva Postimaja välistorustike ja parkla ehitus
   
AS Eesti Post
 
::
Laeva meierei järelpuhastustiigi ja eesvoolu korrastustööd
   
Valio Eesti AS Laeva meierei
 
::
Kuigatsi truubi ümberehitustööd Võru-Kuigatsi-Tõrva maanteel
   
OÜ Vertes
 
::
Ülenurme valla Soinaste küla Rehe 1, Rehepapi ja Rattasepa kinnistute torustike ehitustööd
   
Eratellija


Aasta 2005

   
Ehitise nimetus
 
Tööde tellija

 
::
Härjanurme kalakasvanduse rekonstrueerimine.
   
Kalatalu Härjanurmes
 
::
Vahi tööstuspargi vee-, kanalisatsiooni- ja sademekanalisatsioonitorustiku ehitustööd
   
AS Hüdroehitus
 
::
Luke mõisapargi tiikide rekonstrueerimine
   
Nõo Vallavalitsus