OÜ Mihkel X on asutatud aastal 1991.
Meie peamisteks tegevusaladeks on: 

 
 
:: Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus

:: Monoliitsest raudbetoonist rajatiste ehitus

:: Reoveepuhastite ehitus ja rekonstrueerimine

:: Kuivendusvõrgu, sh. drenaažisüsteemide ehitus,
:: korrastamine ja rekonstrueerimine

:: Paisjärvede ja veehoidlate ehitus

:: Paisregulaatorite ehitus ja rekonstrueerimine

:: Tiikide kaevamine, süvendamine ja laiendamine

:: Kraavide kaevamine ja süvendamine

:: Platside ja väljakute ehitus

:: EkskavaatoritöödOÜ Mihkel X on kantud Majandustegevuse Registrisse (MTR) ja Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtete Registrisse (MATER).